Interpellation/fråga

93. Fråga om utredning av Relitahallen