Interpellation/fråga

115. Interpllation om tillfällig uppställningsplats för EU-migranter