Interpellation/fråga

Interpellation om framtiden för maskinanläggningsförarutbildningen