Motion

Motion om att göra alla kommunfullmäktiges handlingar tillgängliga för synskadade