Ärende

IVE, Vänsterpartiet

Dokument

Sammanfattning

Vänsterpartiets förslag förslag till inriktning, verksamhet och ekonomi för Uppsala kommun 2015–2018.