Motion

Motion att göra alla kommunfullmäktiges handlingar tillgängliga för synskadade