Interpellation/fråga

Interpellation om vilken granskning som sker av enskilda förskolor