Interpellation/fråga

Interpellation om vad som görs åt den ökade hemlösheten