Interpellation/fråga

Interpellation om Uppsalas färdplan mot klimatneutralitet 2050