Interpellation/fråga

Interpellation om att lyfta Uppsala mot omvärlden