Interpellation/fråga

Interpellation om att arbetsmiljön för elever på GUC