Interpellation/fråga

Interpellation om att skapa en allmän rekreations- och kulturpark i kvarteret Seminariet