Ärende

Ärende om val av auktoriserad revisor för kommunens förvaltade donationsstiftelser