Motion

Motion om att avskaffa delade turer inom vård och omsorgen