Interpellation/fråga

Interpellation om att det behövs en politisk samlig för Sävja