Interpellation/fråga

Fråga om hur många som erbjudits heltid i Uppsala kommun