Motion

Motion om att avbryta detaljplanering av ett islamiskt center