Motion

Motion om att inleda vänortsarbete med Ramalla i Palestina