Motion

Motion om att befolkningsgruppen analfabeter ökar