Ärende

Ärende om förvarv av 25 procent av aktierna i Innovation Centre