Interpellation/fråga

Interpellation om sommarpasset på Fyrishov och Gottsundabadet