Ärende

Ärende justering av kommunbidrag med anledning av bolagisering av verksamhetslokaler