Motion

Motion om att inleda vänortsarbete med Ramallah i Palestina