Interpellation/fråga

Interpellation om ett samlat grepp om de pedagogiska lokalerna