Interpellation/fråga

Interpellation om missförhållanden på vårdboende