Interpellation/fråga

Interpellation om regler för kommunala bidrag till social verksamhet