Motion

Motion om att garantera offentlighetsprincipen och meddelarfriheten i all skattefinansierad verksamhet