Motion

Motion om att avskaffa stödet till utländska författare