Interpellation/fråga

Interpellation om hopptorn Lyssnaängsbadet