Interpellation/fråga

Interpellation om länsstyrelsens beslut angående ny bilbro vid Studenternas IP