Interpellation/fråga

Interpellation om tillsyn av försäljning av receptfria läkemedel utanför apotek