Interpellation/fråga

Interpellation om länsstyrelsens beslut om ny bilbro vid Studenternas IP