Interpellation/fråga

Interpellation om informationshantering med perflourerade alkylsyror i dricksvatten