Interpellation/fråga

Interpellation om bostäder för seniorer