Motion

Motion om lika villkor för alla utförare av skattefinansierad pedagogisk verksamhet