Interpellation/fråga

Interpellation om varför elever tvingas gå i mögelskadade lokaler