Ärende

Ärende om redovisning av motioner som inte slutgiltigt har behandlats av fullmäktige