Protokoll

Protokoll, kommunfullmäktige 10 december 2012