Interpellation/fråga

Fråga om vad händer med tryggheten på landsbygden