Interpellation/fråga

Fråga om hur riskerna för parasiter i dricksvatten hanteras