Motion

Motion om att mildra tillämpning av socialtjänstlagen för arbetsoförmögna