Interpellation/fråga

Fråga om höjda busspriser och fördubblingsmålet