Interpellation/fråga

Interpellation om när får Sävja sitt utlovande kulturcentrum