Ärende

Ärende om upphörande av försöksverksamheten med en produktionsnämnd