Protokoll

Protokoll, kommunfullmäktige 1 november 2010