Protokoll

Protokoll från extra sammanträde med Uppsala Stadshus AB 15 oktober 2019