Organisation och styrning

Ta del av politiska mål och beslut, se hur kommunen fungerar, sök i diariet, läs kommunens årsredovisning och styrdokument.


Mål och budget för Uppsala kommun

Här kan du läsa kommunens viktigaste styrdokument Mål och budget. Det innehåller inriktningsmål, uppdrag, politisk plattform och budget för hela organisationen. Du kan också välja att titta närmare på hur vi arbetar för att nå våra inriktningsmål eller hur stor kommunens budget är och hur den fördelas. Under året kan du följa hur väl vi håller oss till budgeten.

Mål och budget

Läs kommunens viktigaste styrdokument – Mål och budget.

Inriktningsmål styr kommunens arbete

Kommunen har nio inriktningsmål som följs upp flera gånger per år. Resultatet kan du se här.

Kommunens budget

Här kan du se kommunens budget och hur den fördelas. Under året kan du följa hur väl vi håller oss till budgeten.

Arbetet med mål och budget

Följ processen med att ta fram kommunens mål och budget.