Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Nominera till pedagogiska priset 6 maj–23 september

Vem är bästa förskolläraren, läraren, rektorn? Bestäm du. Nominera nu!

Varje år delar Uppsala kommun ut pedagogiska priser till framstående lärare och ledare i kommunala och fristående förskolor och skolor. Nominera den eller de personer som du tycker ska få pris i år.

Sex pedagogiska priser delas ut

 • Förskolans pedagogiska pris till en förskollärare
 • Grundskolans och anpassade grundskolans pedagogiska pris till en lärare
 • Gymnasieskolans och anpassade gymnasieskolans pedagogiska pris till en lärare
 • Pedagogiska ledarskapspriset till en rektor på en förskola, grundskola, anpassad grundskola, gymnasieskola eller anpassad gymnasieskola
 • Pedagogiska priset inom vuxenutbildning till en sfi-lärare
 • Pedagogiska priset inom vuxenutbildning till en lärare inom allmänna ämnen eller en yrkeslärare.

Du nominerar

Du som är barn eller elev, förälder eller kollega kan nominera till pedagogiska priset. Nomineringsperioden pågår 6 maj–23 september 2024. Du kan nominera flera kandidater.

Nominera till pedagogiska lärarpriset inom förskola och skola

Nominera till pedagogiska ledarskapspriset inom förskola och skola

Nominera till de pedagogiska priserna inom vuxenutbildning

Det här ska du beskriva i din nominering

Nominera till pedagogiska lärarpriset inom förskola eller skola

I din nominering till pedagogiska lärarpriset inom förskola och skola ska du beskriva hur läraren

 • väcker nyfikenhet och engagerar eleverna
 • skapar ett tryggt klimat för lärande
 • utmanar eleverna och ger dem självförtroende.

Beskriv i din nominering hur förskolläraren/läraren:

 • Väcker nyfikenhet och engagerar
  Läraren får barnen/eleverna att vilja vara med i undervisningen och väcker deras nyfikenhet och intresse för ämnet eller uppgiften.

 • Skapar ett tryggt klimat för lärande
  Läraren får barnen/eleverna att våga delta i undervisningen. Läraren skapar en miljö där barnen/eleverna vågar fråga och säga vad de tycker. I en sådan miljö finns social trygghet, arbetsro och respekt för varandras olikheter.

 • Utmanar och ger självförtroende
  Läraren får barnen/eleverna att känna självförtroende och att de kan lyckas med uppgiften. Läraren följer barnens/elevernas utveckling och utmanar dem på deras nivå. Läraren inkluderar varje barn/elev i undervisningen utifrån hens individuella behov och förutsättningar. Läraren är kunnig i sina ämnen och lyckas att stimulera varje barn/elev till utveckling.

I urvalsprocessen får den nominerade lärarens chef också beskriva hur läraren bidrar till att utveckla förskolan eller skolan.

Nominera till pedagogiska ledarskapspriset inom förskola och skola

I din nominering till pedagogiska ledarskapspriset inom förskola och skola ska du beskriva hur rektorn arbetar framgångsrikt med

 • processer
 • målbild
 • medarbetarskap.

Beskriv i din nominering hur rektorn arbetar framgångsrikt med:

 • Processer

  Beskriv hur rektorn har en inre organisationsstruktur där verksamhetens processer har identifierats och implementerats och där en tydlig koppling finns till elevresultat och till kvalitet.

 • Målbild

  Beskriv hur rektorn leder och samordnar arbetet med fokus på de nationella målen och att ta vara på varje barn och elevs möjlighet till maximal utveckling.

 • Medarbetarskap
  Beskriv hur rektorn kommunicerar, synliggör och stärker enskilda medarbetare utifrån deras avgörande betydelse för barns och elevers måluppfyllelse.

Nominera till de pedagogiska priserna inom vuxenutbildningen

Beskriv i din nominering hur läraren framgångsrikt

 • engagerar eleverna och ger dem självförtroende
 • utvecklar sin undervisning och får eleverna att utvecklas.
 • Engagerar och ger självförtroende

  Läraren inspirerar till lärande och kunskap. Läraren får eleverna att känna självförtroende och att de kan lyckas med sina studier. Läraren inkluderar varje elev i undervisningen utifrån elevens individuella behov och förutsättningar.
 • Utvecklar sin undervisning och får eleverna att utvecklas

  Läraren är kunnig i sina ämnen och är en skicklig pedagog. Läraren följer elevernas utveckling och utmanar eleverna på deras nivå.  Läraren arbetar för att utveckla och höja kvaliteten på undervisningen.

Så utses vinnarna

Utbildningsförvaltningen och arbetsmarknadsförvaltningen granskar nomineringarna och gör ett urval av kandidater. I urvalsprocessen får den nominerade lärarens och rektorns chef också beskriva hur personen bidrar till att utveckla skolan.

Utbildningsnämndens olika utskott utser vinnare för respektive pris. En jury inom arbetsmarknadsnämnden utser vinnare av priser inom vuxenutbildning.

Chefer till alla nominerade kandidater får information i december för att kunna uppmärksamma nomineringen.

Då delas priserna ut

Vinnarna tar emot sina priser på kommunfullmäktiges sammanträde i december.

Pedagogiska priset och föregående års pristagare