Stipendium till Jan Fridegårds minne

Stipendiets syfte

Stipendiet ska uppmärksamma en författare som verkar i Jan Fridegårds anda.

Nominera en person

Du kan inte själv söka stipendiet men du kan nominera en person. Kontakta kulturförvaltningen, avdelningen för strategi och omvärld.

Stipendiets storlek

Kulturnämnden beslutar om storleken på stipendiet som delas ut vartannat år. 2019 var stipendiebeloppet 100 000 kronor.

Stipendiat 2019

Stipendiet tilldelades Maja Hagerman.

Nästa tillfälle är 2021.

Tidigare stipendiater

  • 2017, Kjell Eriksson
  • 2015, Lawen Mohtadi
  • 2013, Magnus Alkarp
  • 2011, Åke Smedberg
  • 2009, Ola Larsmo

Kontakta kulturförvaltningen

Telefon: 018-727 00 00 (Kontaktcenter)
Besöksadress: Stationsgatan 12
Öppettider reception, Måndag–fredag 7.45–17.00, Dag före helgdag 8.00–12.00
Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala