Stipendium till Jan Fridegårds minne

Stipendiets syfte

Stipendiet ska uppmärksamma en författare som verkar i Jan Fridegårds anda.

Nominera en person

Du kan inte själv söka stipendiet men du kan nominera en person. Kontakta kulturförvaltningen, avdelningen för strategi och omvärld.

Stipendiets storlek

Kulturnämnden beslutar om storleken på stipendiet som delas ut vartannat år. 2017 var stipendiebeloppet 100 000 kr. Stipendiet tilldelades Kjell Eriksson. 

Läs motivering i pressmeddelandet.

Nästa tillfälle är 2019.

Tidigare stipendiater

  • 2015, Lawen Mohtadi
  • 2013, Magnus Alkarp
  • 2011, Åke Smedberg
  • 2009, Ola Larsmo

Kontakta kulturförvaltningen

Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
Besöksadress: Stationsgatan 12
Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala