Stipendium för nyexaminerad bildkonstnär

Du som är nyutbildad konstnär kan söka kommunens stipendium för nyexaminerade bildkonstnärer. Som stipendiat får du ett års fri tillgång till en egen grundutrustad ateljé och möjlighet att ställa ut på Uppsala konstmuseum.

Stipendiets syfte

Tanken med stipendiet är att ge dig som är nyexaminerad konstnär möjligheten att knyta kontakter, delta i lokala aktiviteter eller koncentrera dig på eget arbete.

Vem som kan söka stipendiet

För att söka stipendiet ska du ha avlagt en masterexamen i konst vid svensk konsthögskola eller motsvarande de senaste tre åren. Det är också möjligt att söka stipendiet som konstnärsgrupp.

Läs stadgarna för stipendiet. (PDF, 79 KB)

Läs informationsbladet för stipendiet. (PDF, 81 KB)

Sök stipendiet

Sök stipendiet – blankett. (PDF, 806 KB)

Din ansökan ska innehålla

  • ett examensbevis eller intyg på pågående mastersutbildning
  • ett personbevis
  • 5–10 arbetsprover (ej original, endast kopior eller foton. Max A4-storlek).

Sista ansökningsdag var 15 maj 2018.

Beslut

Kulturnämnden fattar beslut om stipendiet vid sitt sammanträde i juni.

Stipendiater

2018 - Konstnären Mourad Kouri, född 1987, nyutexaminerad från masterprogrammet i fri konst vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Kontakta kulturförvaltningen

Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
Besöksadress: Stationsgatan 12
Postadress: Uppsala kommun, kulturförvaltningen, 753 75 Uppsala